Typy očkování

Očkování proti hepatitdě A
Hepatitda A se přenáší kontaminovanými potravinami a vodou, je známá jako ,,nemoc špinavých rukou“. Inkubační doba je 15-20 dní. Příznaky mohou být celková únava, zažloutlá kůže, tmavá moč a světlá stolice. Tyto příznaky se ale nemusí vůbec projevit. Závažnost průběhu narůstá s věkem. Proti tomuto onemocnění jsou k dispozici bezpečné očkovací látky/vakciny/ . Očkování je určeno zvl. osobám, které jsou vystaveny zvýšenému riziku nákazy nebo přenosu viru. K zabezpečení dlouhodobé ochrany/ nejméně po dobu 10 let/ se podává ve dvou dávkách.

Očkování proti hepatitdě B
Hepatitida B se přenáší parenterální cestou- krví nebo sex. přenosem.K tomuto onemocnění dohází častěji u tzv. rizikových skupin,jako sou zdravotníci, hemodialyzovaní pacienti, narkomani, osoby s rizikovým sex.chováním, je možný přenos např.při nedostatečně sterilně provedeném piercingu, tetováži, je možný přenos i společně použ. hol. strojku, kartáčku na zuby či jiných předmětů denní potřeby. Inkubační doba je 50-180 dní. Onemocnění mívá těžší průběh než VHA, kromě příznaků gastrointestinálních jsou časté příznaky chřipkové, kloubní, kožní a nervové. Onemocnění má tendenci k přechodu do chronicity, s příp. vznikem cirhózy jater či hepatocelul. karcinomu. Očkování znamená výraznou ochranu proti tomuto onemocnění a skládá se ze 3 dávek v rozmezí půl roku.

Očkování proti klíšťové encefalitidě
Klíšťová encefalitidaje inf. virové onemocnění. přenos na člověka je možný po přisátí infik. klíštěte, příp. požitím tepelně nezpracovaného mléka infik. zvířete. V České republice se vyskytují místa s vysokým výskytem infikovaných klíšťat. Inkubační doba je 3-30 dní. Nemocný se cítí unaven, mívá bolesti hlavy v krku, bolesti hlavy, svalů. Mohou se vskytnout chabé obrny končetin a hlavových nervů. U menšího počtu nakažených dochází k trvalému postižení. U dětí probíhá onemocnění lehčeji než u dospělých. Základní očkování se provádí ve 3. dávkách během 12 měsíců. Nejvhodněji je aplikovat první a druhou dávku v zimních měsících, protože klíšťata začínají být aktivní na jaře. Po první dávce by měla následovat druhá dávka za 1-3 měsíce. 3. dávka může být podána nejdříve 5 měsíců po 2. dávce, nebo nejpozději před začátkem násl. sezony klíšťat. Přeočkovává se za 3 roky jednou dávkou vakciny.

Očkování proti břišnímu tyfu
Břišní tyfus je závažné infekční onemocnění vyvolané bakterií Salmonella typhi. Přenos onemocnění se děje požitím kontaminované poravy a vody, zejména v zemích s nízkým hygienickým standardem a s teplým klimatem. Ink. doba je 7-14 dní. Onemocnění se nejčast. projevuje vysokou horečkou, bolestmi hlavy, malátností, vyrážkou, bolestmi břicha. Komplikace mohou být krvácení do střev, i protržení střev, zánět pobříšnice. Očkuje se 1 dávkouv vakcíny, imunita trvá 3 roky.

Očkování proti meningokokové infekci
Původcem onemocnění je Neisseria meningitidis. Přenos se děje vzdušnou cestou. Meningokok může vyvolat nezávažná respirační onemocnění, nebo clověk může být jenom nosičem onemocnění. V závažných případech ale může vyvolat závažná, život ohrožující onemocnění. Probíhá ve formě zánětu mozkových blan, vzácněji jako celkové horečnaté onemocnění: sepse či septický šok, někdy s velmi rychlým průběhem. Inkubační doba je 1-6 dní. V závažných případech se může objevit horečka, bolesti hlavy, zvracení, tuhá šíje, ospalost, poruchy vědomí, světloplachost, červenofialové skvrny na kůži, příp.bolesti břicha. V těchto případech vyžaduje intenzivní léčbu.Může končit smrtí. Prevencí je očkování. Podává se jedna dávka vakciny. Posilující očkování se doporučuje provádět l dávkou po 3 až 3 letech.

Očkování proti žluté zimnici
Žlutá zimnice je virové onemocnění, přenášené komáry. Vyskytuje se v trop. oblastech Afriky a jižní Ameriky. Existuje městská forma onemocnění-přenášena z nakaženého na vnímavého člověka komárem Aedes aegypti a džunglová forma, která se přenáší na člověka z opic bodnutím komárů. Inkubační doba je 3-6 dní, onemocnění se projevuje horečkou, slabostí, bolestmi hlavy, nevolností. V těžkých případech se vyskytuje žloutenka a krvácení do zažívacího traktu. Prevencí je očkování. Lidé, kteří jdou do rizikových oblastí, musí být očkování. Očkovat by mělo proběhnout nejméně 10 dní před odjezdem do rizik. oblasti. Účinnost přetrvává 10 let.

Očkování proti lidskému papilomaviru
Onemocnění pailomaviry je nejčastější sex. přenosná infekce. Je přenosná nejenom pouhým sex. stykem, ale i jinými sex. praktikami. Je tím nebezpečnější, čím časněji k ní dojde,protože mnoho lidí (mužů i žen) , nakažených papilomavirem nemá, hlavně na začátku, žádné příznaky, mohou přenášet virus, aniž by o tom věděli. Nejzávažn. onemocnění, které vyvolávají, rakovina děložního čípku, je 2. nejčastější příčinou úmrtína následky rakoviny u mladých žen v Evropě. a jejich počet stále vzrůstá. V počátečním stadiu je onemocnění většinou bezpříznakové, proto může zůstat dlouho neléčeno a virus přenášen. Očkování vakcinou Silgard chrání před onemocněními, jež způsobují lidské papilomaviry typů 6,11,16,18 Papilomaviry typu 6 a 11 vyvolávají genitální bradavice a různé změny cervikálního čípku, které mohou později vést k rakovině děložního čípku. Papilomaviry typu 16 a 18 stojí za 70% nádorů děložního čípku. Očkuje se ve 3 dávkách v průběhu 6 měsíců. Očkují se dívky ve věku 9-26 let. Očkování je účinné i u chlapců, ve věku 9-15 let. Vakcína je přínosem i pro starší ženy, a pro ženy, které již byly nakaženy papilomaviry, protože většina osob není infikována všemi typy viru. U žen, které již byly nakažené 1 nebo více typy papilomavirů, na které je vakcína zaměřena, bude vakcína chránit před zbývajícími typy HPV, obsaženými ve vakcíně.

Očkování proti chřipce

Očkování proti vzteklině