O společnosti

Osteologické centrum slouží jako nadregionální pracoviště, které je schopno jako jedno z mála zařízení léčit osteoporózu a další poruchy kostního metabolismu komplexně od diagnostiky přes farmakoterapii po rehabilitaci, cvičení a řízenou úpravu životosprávy, po vzoru světových osteologických center.

Lékaři osteologického oddělení jsou členy Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Vřele doporučuji pacientkám a pacientům, aby ve vlastním zájmu podstoupili vyšetření, popis denzitometrie, stanovení diagnózy a léčebný závěr v ambulanci osteologie. Žádanku o osteologické vyšetření může napsat i praktický lékař.

MUDr. Jan Šlesinger

Historie

Osteologické centrum Brno založil MUDr. MVDr. Jan Šlesinger na jaře roku 1994 jako nestátní zdravotnické zařízení. Ve stejném roce též vydala WHO (World Health Organization) definici ostoporózy. Tehdy zakoupil jako druhý v ČR denzitometr DXA firmy Hologic z Massachusets v USA a tím zahájil přesnou diagnostiku nemoci na Moravě. Od doby, kdy jsme začínali, se výrazně zlepšil výběr léků pro specifickou terapii osteoporózy. Máme k dispozici velmi účinné moderní preparáty ze skupin kalcitoninu, bisfosfonátů, pohlavních hormonů, selektivních modulátorů estrogenních receptorů, vitamínů D, kalcia, fluoru atd. Některé z léků mají pozitivní vliv nejen na kostní hmotu, nýbrž i na jiné systémy. Jsou i prevencí kardiovaskulárních, neurologických a onkologických onemocnění. Navíc se trvale vyvíjí vědecký pohled na prevenci a terapii osteoporózy a stavů s ní spojených, např. zlomenin.

Od roku 1994 bylo v našem osteocentru vyšetřeno přes 100tis. pacientů.